Anupam Roy poem Amar Somosto Otit

  written by: Anupam Roy
  from "chowache kolom"
  .......................... 

  দেখি উড়ো পাখি
  বিষ্ময়হীন কত
  পথচারী ক্লান্ত এভাবে
  দাঁড়িয়ে পড়েছে ।
  মৌন তখন খসে পড়ে
  চাঁদ কুচি কুচি হয়ে
  রাস্তা যেভাবে ভেজেনি ।
  আমার সমস্ত অতীত-
  একটি বাক্যে লিখে ফেলা যেতো
  যদি তোমায় এড়িয়ে চলতাম ।

  Dekhi uro pakhi
  biswoiheen koto
  pothochari klanto ebhabey
  dariye porechey
  mouno tokhon khosey porey
  chand kuchi kuchi hoye
  rasta jebhabey bhejeni |

  amar somosto otit-
  ekti bakye likhey fela jeto
  Jodi tomai eriye choltam |